Bli medlem

 

logo_1408241

Du som redan är medlem Logga in.

Vi har en medlemssida där kan du läsa om kommande kurser och fortbildningar. Som medlem har du också tillgång till information från våra kollegor i övriga världen och du får också ta del av FAKT:s (Föreningen för antroposofisk konstterapi) digitala tidskrift “FAKT-iskt“. Där kommer artiklar om t.ex.resor, utställningar och kurser som medlemmarna varit med om.

Fyll i formuläret här intill och när vi bekräftat din ansökan betalar du in medlemsavgiften.

Medlemsavgiften för år 2019  är fastställd och beslutades till en valfri avgift mellan 300-450 kronor.

Från och med 1 januari är vi knuten till Ekobanken.

Föreningen för antroposofisk konstterapin

Bankgironummer : 397-5026

Glöm ej att skriva in ditt namn!

Välkommen och delta med dina frågor och engagemang!

FAKT’s Styrelse