Konstterapins grund? Läs mer här!
Mer fakta om föreningens stadgar och styrelse hittar du här: Styrelse

 

FAKT – Föreningen för Antroposofisk Konstterapi


Grundades 1997 i Järna och är en ideell, icke vinstdrivande förening som har som ändamål att sammansluta och främja samarbetet av konstterapeuter som arbetar konstnärlig-terapeutiskt i enlighet med den av Rudolf Steiner och Ita Wegman grundade antroposofiska läkekonsten.

 

Som stödjande forum för terapeuterna i deras yrkesverksamhet vill föreningen bidra till förståelse av sambandet mellan människan och konst och verka för konstterapins etablering i samhället. Konstterapierna omfattar i Sverige målning, teckning och modellering. Föreningen har idag 60 medlemmar, varav 40 är verksamma i mottagningar, skolor, socialterapeutiska verksamheter, ålderdomshem, sjukhus och andra sammanhang.

 

Organisationen samarbetar med IFAAET, den internationella yrkesföreningen i Dornach Schweiz och SAMT, Föreningen för Antroposofisk Medicin i Sverige. Vi arbetar hela tiden med att säkerställa kvaliteten på våra terapeuter. Läs gärna mer om vår kvalitetssäkring och riktlinjer nedan.

 

 

Mer information om Konstterapi yrket och kvalitetssäkring

 

Internationell yrkesbeskrivning för konstterapeuter
Internationella riktlinjer för konstterapeuter
Kriterier för kvalitetssäkring
Fortbildnings riktlinjer
AnthroMed – Internationell kvalitetssäkring.