I konstterapin används fler uttryckssätt

 

Målning, modellering, teckning, eller att skulptera i sten

 

Beroende på vem du är, vilka frågor du har, hittar du och din terapeut det material och teknik som passar just till dig och dina behov. Du kommer till ateljén med eller utan förkunskap. När du och din terapeut kommit fram till i vilket material du skall arbeta får du en introduktion i material och teknik.

Under det första och kanske det andra mötet känner du dig fram och gör dig bekant med färgen, leran eller stenen. Du gör en bild eller skulptur, den blir vägledande för det fortsatta arbetet. Terapeuten gör dig uppmärksam på det som händer på papperet om valet är målning eller teckning, eller med formen om det handlar om modellering. Samtalet kretsar runt den konstnärliga skapande processen. Genom att öva upp sinnena, kan nya möjligheter och riktningar bli möjliga för hur bilden eller formen utvecklas. Kanske du får utökade vyer vad gäller färgklanger och formkvaliteter som du inte uppmärksammat tidigare.

Målet är att väcka och ge plats för lekfullheten och kreativiteten i ditt egna konstnärliga uttryck. Att det finns ett samband mellan kreativitet och hälsa är en gammal insikt som finner stöd i modern forskning. Antroposofiska konstterapier aktiverar och understödjer människans skapande krafter. Genom insättande av konstnärliga metoder och processer i ett terapeutiskt sammanhang eftersträvas en bestående balansering av hela människan som kan stärka möjligheten till nyorientering.

 

Konstterapi som friskvård

 

I förordet till boken Kultur och hälsa ett vidgat perspektiv, Ola Sigurdsson(red) skriver Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet“Kultur och hälsa, Det är två ord som i mina öron hör ihop och som nytt forskningsområde hör det definitivt framtiden till. Detta oavsett om det handlar om förebyggande insatser för att bevara hälsa eller som motmedel för att rehabilitera och bidra till läkning vid olika sjukdomstillstånd. Området kultur och hälsa är nyskapande och bygger på tvärande perspektiv. Det rymmer många spännande möjligheter – endast vår fantasi sätter gränser för vad som kan beforskas.”

 

 

Här nedan finner Du länkar om antroposofi, utbildning, forskning m.m.

 

Art therapy is finally being taken seriously as a tool for boosting
WHO – What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being in the WHO European Region?
Konstterapiutbildningen
IFAAET
Svensk förening för antroposofisk medicin och terapi
Antroposofiska sällskapet
WHO – Can you dance your way to better health and well-being?