Om FAKT

 
FAKT loggaFAKTFöreningen för Antroposofisk Konstterapi grundades 1997 i Järna och är en ideell, icke vinstdrivande förening som har som ändamål att sammansluta och främja samarbetet av konstterapeuter som arbetar konstnärlig-terapeutiskt i enlighet med den av Rudolf Steiner och Ita Wegman grundade antroposofiska läkekonsten. Som stödjande forum för terapeuterna i deras yrkesverksamhet vill föreningen bidra till förståelse av sambandet mellan människan och konst och verka för konstterapins etablering i samhället. Konstterapierna omfattar i Sverige musik, sång, målning, teckning och modellering. Föreningen har idag 60 medlemmar, varav 40 är verksamma i mottagningar, skolor, socialterapeutiska verksamheter, ålderdomshem, sjukhus och andra sammanhang. Organisationen samarbetar med IFAAET, den internationella yrkesföreningen i Dornach Schweiz och SAMT, Föreningen för Antroposofisk Medicin i Sverige. Vi arbetar hela tiden med att säkerställa kvaliteten på våra terapeuter. Läs gärna mer om vår kvalitetssäkring och riktlinjer till höger i menyn.

Mer fakta om föreningens stadgar och styrelse hittar du här:
Styrelse

Mer information om Konstterapi yrket och kvalitetssäkring:
Internationell yrkesbeskrivning för konstterapeuter
Internationella riktlinjer för konstterapeuter
Kriterier för kvalitetssäkring
Fortbildnings riktlinjer
AnthroMed – Internationell kvalitetssäkring.